ANGIRUTIT TITIRAIT HAFFUMANI NIRUAQTULIRIYUNI MALIGARYUAQ

Ilaaninnguraangat, ilitariyauhimanikkut Tuhagakhauyut Angirutit Titirarniit titiraqhimavagait Kanngunaqtuliriyip Kamisinaata uvani qaritauyakkuurungmi malikhugu s. 231-232 haffumap Nunavut Niruaqtuliriyuni Maligaryuanga.

Una kingulliq tuhagakhaq titiraqhimayuq July 2015-mi, ihumagiblugu niruaryuarningani  October 2013-mi.